Lärcentrum - en mötesplats för lärande

Studera var du vill men ändå på hemmaplan! Välkommen till Lärcentrum, här finns de resurser som du behöver för att lyckas med distansstudierna.

Lärcentrum Norra station är till för dig som bor i Hässleholms kommun, eller i annan Skåne Nordost-kommun, och studerar på högskolenivå eller är antagen till kurs inom exempelvis vuxenutbildning eller studieförbund.

Här kan du studera enskilt eller i grupp, skriva tenta, låna dator och mycket mer. Med en egen nyckel, en så kallad tagg, kan du som är registrerad till Lärcentrum få tillträde till vissa lokaler även under kvällar och helger.

Anmäl dig till lärcentrum